D190-HF-Lakenhal-Leiden-NL-2.jpg

Nybyggeri

Projektering af skalmure i større byggerier: Teglbjælker, bindere, dilatationsfuger, konsoller, fugtspærre, glidelag, armering, etc
Projektering af skalmuren er en væsentlig del af det samlede projekt (selvom det ofte bliver glemt), men revner og andre skader er i høj grad synlige og omkostningstunge at renovere.

Granskning af projekter: Tegninger, detaljer og beskrivelser
For de fleste byggeprojekter, hvori der indgår tegl- eller porebeton kan det være formålstjenligt at få gennemgået planer, opstalter, detaljer, beskrivelser, etc således, at de er up-to-date mht den nyeste viden indenfor skadeserfaring, normer, Byg-erfa blade, etc.

Projektering og statiske beregninger af: Småhuse, Etagebyggeri
Dvs muret byggeri med bagvægge af tegl, porebeton, kalksandsten og andre former for murværk.
Projekteringen kan være selvstændig eller typisk som sparring med overordnet rådgivende ingeniør.

Eksisterende byggeri

Skadesvurderinger (herunder revner). Fastlæggelse af årsager og metoder til udbedring 
Murværk af tegl og porebeton (gasbeton) er et uarmeret materiale og i nogle tilfælde kan der opstå revner pga projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Det er væsentligt at få afklaret årsager og korrekte udbedringsmetoder for at minimere udgifter til fortsat renovering og vedligeholdelse

Bestemmelse af styrkeparametre i eksisterende murværk ifm renoveringer
Ved renovering og ombygning af ældre murværk er det nødvendig med en kvalificeret bestemmelse af de regningsmæssige styrker (vha. X-bor og andre prøvningsmetoder)

Statiske beregninger og projektering ifm renovering og ombygning af eksisterende murede konstruktioner
Ældre murede konstruktioner bliver ofte renovereret med fx altaner eller ekstra etager. I andre tilfælde foretages energirenovering eller konstruktiv renovering, fx pga korroderede bindere, stålsøjler eller indmurede stålbjælker.

Kurser

Firmakurser for arkitekter i projektering af murværk
Indholdet kan være:

  • Nye konstruktive metoder
  • Fugtspærre
  • Dilatationsfuger
  • Projekteringsregler

Firmakurser for ingeniører i projektering af murværk
Indholdet kan være:

  • Nye konstruktive tiltag
  • Projekteringsregler
  • Edb- programmet EC6design.com

Beregningsprogrammet EC6design.com indeholder alle nødvendige moduler til beregning af murede konstruktioner. I forbindelse med anvendelsen af programmet kan det være nødvendig med en up-to-date viden om, baggrund, forudsætninger, begrænsninger, muligheder etc for at udføre de korrekte beregninger

Udvikling af statiske beregningsprogrammer
For nogle specielle beregningsopgaver er det nødvendigt at udvikle mindre selvstændige beregningsprogrammer, fx som regneark, til bestemmelse af bæreevnen for en række belastningskombinationer.