IMG_2603.JPG

Jeg har arbejdet på Teknologisk Institut, Murværk i 25 år, med konstruktionsudvikling indenfor murværk og porebeton som speciale og har været primus motor på en lang række udviklingsprojekter som fx:

EC6design.com: Murværksprojekteringsprogrammet som blev igangsat i 1991, og frigivet i version 1.0 i 1993 på Kalk- og teglværksforeningens 100 års fødselsdag.

Mur-tag.dk: Videndatabase omkring murede konstruktioner.

Mur-tagdetaljer: En række detaljer, der ligger på hjemmesiden Mur-tag.dk.

X – bor: Apparatur til bestemmelse af mørtelstyrken i eksisterende murværk

Fugeknækker EN 1052 – 5: Udvikling af en forenklet metode til bestemmelse af vedhæftningsstyrker for murede konstruktioner. Adopteret i de europæiske normer

Mobil fugeknækker: Udvikling af apparatur og metodik til bestemmelse af vedhæftningsstyrker i eksisterende murværk

EPS søjler: Metode til at danne sandwich-element i sektioner af for- og bagmuren. EPS søjler er ca 20 x stærkere end en sædvanlig hulmur og kan i mange tilfælde erstatte stålsøjler.

Beregningsmodel for teglbjælker: Beregning af teglbjælker iht den europæiske norm foregår efter et dansk koncept udviklet i 1996 - 1998 i samarbejde med 2 større teglværker

Diverse lærebøger, artikler og Byg-Erfa blade om murværk

  • Lærebog i 4 bind omkring konstruktive, statiske og beregningsmæssige forhold.
  • ”Kogebogen” som er en anvisning på beregningsmetoder efter den fælles europæiske norm EN 1996 – 1 – 1. Begge lærebøger kan findes på www.mur-tag.dk 
  • Middelalderkirkens konstruktioner. Om design af buer, hvælv, etc.
  • Artikler omkring konstruktive forhold for murværk (dilatationsfuger, korroderede trådbindere, valg af bagmure, teglbjælker, etc)
  • Byg-Erfa Blade: Afstivning af murværk under opførelse, Teglbjælker i murværk over vindues- og døråbninger, Revnedannelser og dilatationsfuger i murværk, Terrændæk - kuldebroer. 

Underviser: Rådgivende ingeniører og arkitekter omkring konstruktive forhold og problemstillinger i murværk

Er medlem af:

  • Det nationale normudvalg for murede konstruktioner (S1996), hvor jeg er formand.
  • De internationale normudvalg: TC250/SC 6 og /WG1 og /PT1 (sidstnævnte er en 6 mands gruppe, der reviderer den fælles europæiske norm EN 1996 – 1 – 1:2020)
  • Normudvalg til udvikling af den kommende norm for ”Eksisterende konstruktioner” (ds-ref 110253)