Poul Dupont Christiansen Rådgivende Ingeniør ApS

Kompetencer: Konstruktioner af tegl og porebeton (gasbeton)

Nybyggeri

Projektering af skalmure i større byggerier: Teglbjælker, bindere, dilatationsfuger, konsoller, fugtspærre, glidelag, armering, etc.
Projektering af skalmuren er en væsentlig del af det samlede projekt (selvom det ofte bliver glemt), men revner og andre skader er i høj grad synlige og omkostningtunge at renovere.

Granskning af projekter: Tegninger, detaljer og beskrivelser
For de fleste byggeprojekter, hvori der indgår tegl- eller porebeton kan det være formålstjenligt at få gennemgået planer, opstalter, detaljer, beskrivelser, etc således, at de er up-to-date mht. den nyeste viden indenfor skadeserfaring, normer, Byg-erfa blade, etc.

Projektering og statiske beregninger af: Småhuse, Etagebyggeri
Dvs. muret byggeri med bagvægge af tegl, porebeton, kalksandsten og andre former for murværk. Projekteringen kan være selvstændig eller typisk som sparring med overordnet rådgivende ingeniør.

Eksisterende byggeri

Skadesvurderinger (herunder revner). Fastlæggelse af årsager og metoder til udbedring
Murværk af tegl og porebeton (gasbeton) er et uarmeret materiale og i nogle tilfælde kan der opstå revner pga. projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Det er væsentligt at fa afklaret årsager og korrekte udbedrings metoder for at minimere udgifter til fortsat renovering og vedligeholdelse.

Bestemmelse af styrkeparametre i eksisterende murværk ifm. renoveringer 

Ved renovering og ombygning af ældre murværk er det nødvendig med en kvalificeret bestemmelse af de regningsmæsssige styrker (vha. X-bor og andre prøvningsmetoder)


Statiske beregninger og projektering ifm renovering og ombygning af eksisterende murede konstruktioner
Ældre murede konstruktioner bliver ofte renovereret med fx altaner eller ekstra etager. I andre tilfælde foretages energirenovering eller konstruktiv renovering, fx pga korroderede bindere, stålsøjler eller indmurede stålbjælker.

Udvikling af statiske beregningsprogrammer

For nogle specielle beregnings opgaver er det nødvendigt at udvikle mindre selvstændige beregningsprogrammer, fx som regneark, til bestemmelse af bæreevnen for en række belastningkombinationer.

Kurser

Firmakurser for arkitekter i projektering af murværk

Indholdet kan være:

  • Nye konstruktive metoder
  • Fugtspærre
  • Dilatationsfuger
  • Projekterings-regler

Firmakurser for ingeniører i projektering af murværk

Indholdet kan være:

  • Nye konstruktive tiltag
  • Projekterings-regler
  • EDB-programmet EC6design.com