Profil og baggrund

Jeg har arbejdet på Murværkscentret ved Teknologisk Institut, Murværk i 25 år, med speciale inden for konstruktionsudvikling indenfor murværk og porebeton og har været primus motor på en lang række udviklingsprojekter som fx:


EC6design.com: Murværksprojekteringsprogrammet som blev igangsat i 1991, og frigivet i version 1.0 i 1993 på Kalk- og teglværksforeningens 100 års fødselsdag.


Mur-tag.dk: Videndatabase omkring murede konstruktioner.


Mur-tagdetaljer: En række detaljer, der ligger på hjemmesiden Mur-tag.dk.


X – bor: Apparatur til bestemmelse af mørtelstyrken i eksisterende murværk


Fugeknækker EN 1052-5: Udvikling af en forenklet metode til bestemmelse af vedhæftningsstyrker for murede konstruktioner. Adopteret i de europæiske normer


Mobil fugeknækker: Udvikling af apparatur og metodik til bestemmelse af vedhæftningsstyrker i eksisterende murværk


EPS søjler: Metode til at danne sandwich-element i sektioner af for- og bagmuren. EPS søjler er ca 20 x stærkere end en sædvanlig hulmur og kan i mange tilfælde erstatte stålsøjler.


Beregningsmodel for teglbjælker: Beregning af teglbjælker iht den europæiske norm foregår efter et dansk koncept udviklet i 1996 – 1998 i samarbejde med 2 større teglværke


Diverse lærebøger og artikler omkring dimensionering af murværk:
Lærebog i 4 bind omkring konstruktive, statiske og beregningsmæssige forhold.
”Kogebogen” som er en anvisning på beregningsmetoder efter den fælles europæiske norm EN 1996 – 1 – 1. Begge lærebøger kan findes på www.mur-tag.dk
Middelalderkirkens konstruktioner. Om design af buer, hvælv, etc.
Diverse artikler omkring konstruktive forhold for murværk (dilatationsfuger, korroderede trådbindere, valg af bagmure, teglbjælker, etc)


Underviser: Rådgivende ingeniører og arkitekter omkring konstruktive forhold og problemstillinger i murværk


Er medlem af:
Det nationale normudvalg for murede konstruktioner (S1996), hvor jeg p.t. er formand.
De internationale normudvalg: TC250/SC 6 og /WG1 og /PT1 (sidstnævnte er en 6 mands gruppe, der reviderer den fælles europæiske norm EN 1996 – 1 – 1 til år 2020)
Eurocode Forum (S1900)

Eurocode Last og Sikkerhed(S1990)

We’ve worked with some of the best companies.